FANDOM


Hier stehen alle Personen, die an Mario Kart Wii beteiligt waren.

General Producer Bearbeiten

 • Shigeru Miyamoto

Producer Bearbeiten

 • Hideki Konno

Director Bearbeiten

 • Yasuyuki Oyagi

Planning Bearbeiten

 • Minoru Narita
 • Taku Matoba
 • Kentaro Tominaga
 • Yugo Hayashi
 • Kosuke Yabuki

Programming Director Bearbeiten

 • Katsuhisa Sato

Programming Bearbeiten

 • Yusuke Shiraiwa
 • Yukihiko Ito
 • Keiichiro Kato
 • Ichiro Suzuki
 • Shigetoshi Kitayama
 • Jun Ito
 • Takeshi Miyamoto
 • Yoshinori Konishi
 • Takahiro Takayama
 • Kensuke Muraki

Course Directors Bearbeiten

 • Hirotake Ohtsubo
 • Yoshihisa Morimoto

Course Design Bearbeiten

 • Koji Kitagawa
 • Taeko Sugawara
 • Akito Osanai
 • Yasutomo Nishibe
 • Miki Watanabe
 • Masahiro Kawanishi
 • Shunichi Shirai
 • Atsushi Miyagi
 • Mari Fujita

Character Director Bearbeiten

 • Daisuke Kageyama

Character Design Bearbeiten

 • Keisuke Nishimori
 • Tomomi Iwasaki
 • Yoko Tanaka
 • Kazunori Fujii
 • Hiroyuki Inoue
 • Takahiro Koizumi
 • Shuhan Goya
 • Shinsuke Yamasaki

UI Design Bearbeiten

 • Tokihiko Toyoda

Effects Design Bearbeiten

 • Yoko Fukuda

Design Support Bearbeiten

 • Yoshiki Haruhana
 • Takahiro Hamaguchi
 • Keijiro Inoue
 • Akiko Hirono
 • Michiko Iwasawa
 • Takuro Shimizu
 • Takeshi Koike

Music Bearbeiten

 • Asuka Ohta
 • Ryo Nagamatsu

Sound Effects Bearbeiten

 • Atsushi Masaki
 • Masato Mizuta

Sound Support Bearbeiten

 • Hajime Wakai

Demo Movie Director Bearbeiten

 • Hiroyasu Kuwabara

Demo Movie Bearbeiten

 • Shigeki Yoshida
 • Daisuke Nobori
 • Eriko Kimura
 • Chiaki Aida
 • Naoki Mori

Voice Bearbeiten

 • Charles Martinet
 • Sam Kelly
 • Deanna Mustard
 • Kenny James
 • Caety Sagoian
 • Mercedez Rose
 • Takashi Nagasako
 • Katsumi Suzuki
 • Toshihide Tsuchiya
 • Kazumi Totaka
 • Ayumi Nagao
 • Fumihiro Okabayashi
 • Hitomi Hirose
 • Katsuhiro Harasawa
 • Takuya Sato
 • Tomo Adachi
 • Tomoyuki Higuchi
 • Yuko Kaida

Progress Management Bearbeiten

 • Keizo Kato

Technical Support Bearbeiten

 • Hironobu Kakui
 • Shintaro Jikumaru

Programming Support Bearbeiten

 • Tetsuya Nakata
 • Keizo Ohta
 • Takuhiro Dohta
 • Programming Support Group

Debug Bearbeiten

 • Yuuki Tanikawa
 • Akihiro Sakatani
 • Super Mario Club

NOA Localization Bearbeiten

 • Gema Almoguera
 • Ann Lin
 • Reiko Ninomiya
 • Kevin Sullivan

NOA Localization Management Bearbeiten

 • Nate Bihldorff
 • Jeff Miller
 • Leslie Swan

NOA Product Testing Bearbeiten

 • Masayasu Nakata
 • Robert Crombie
 • Kyle Hudson
 • Eric Bush
 • Sean Egan
 • Tim Casey
 • Patrick Taylor
 • Roger Harrison
 • Melvin Forrest
 • Israel Cruz-Morales
 • Jason Mahaffa
 • David Hunziker
 • Tomoko Mikami

NOE European Localisation Management Bearbeiten

 • Andy Fey
 • Takashi Katagiri

NOE Translation Bearbeiten

 • Andrea Jähn
 • Thomas Berthollet
 • Amparo Almodóvar Prieto
 • Alessandro De Luca
 • Patrick Shields

NOE Testing Team Bearbeiten

 • Andrea De Benedetto
 • Patrick Thorenz
 • Guillaume Deschamps
 • Arrate Ugarte Sandonís
 • Pietro Faccio

Graphic Supervisors Bearbeiten

 • Yo Ohnishi
 • Tsuyoshi Watanabe

Artwork Bearbeiten

 • Takayoshi Matsui
 • Keisuke Kadota

CG Illustration Bearbeiten

 • Yuri Adachi
 • Shigehisa Nakaue
 • Naoko Ayabe

CG Illustration Supervisors Bearbeiten

 • Wataru Yamaguchi
 • Yusuke Nakano

Special Thanks Bearbeiten

 • Shigeo Touma
 • Eitaro Yamamoto
 • Naoki Nakamura
 • Taro Bando
 • Takumi Kawagoe
 • Haruyasu Ito
 • DIGITALSCAPE Co., Ltd.
 • All EAD

Executive Producer Bearbeiten

 • Satoru Iwata

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki